Woelrat

De woelrat komt voor in het grootste deel van Europa.

Hoe ziet de woelrat eruit?

De woelrat heeft een dikke glanzende vacht en is op de rug donkerder van kleur, op de buik is de kleur lichter. Een volwassen woelrat is zo 19 cm lang met een staartlengte van 5 tot 15 cm. en weegt ruim 300 gram.

Voortplanting

Als de jonge woelratten geboren worden zijn ze blind en kaal, hebben een lange staart en lange achterpoten. Na zo 2 weken gaan de jongen voor het eerst het nest uit, als ze 3 weken oud zijn worden de jonge woelratjes het nest uitgejaagd; als de moeder haar volgende worp heeft. In het wild wordt de woelrat zo 5 maanden oud.

Waar en hoe leven de woelratten?

De woelrat eet voornamelijk planten zoals gras en wortels en soms ook insecten of vis. Het is hoofdzakelijk een dagdier. Een gangenstelsel kan wel tot 100 meter lang zijn, soms worden ook oude mollengangen gebruikt. De gangen liggen zo 15 cm diep, nesten tot op 50 cm diepte. De woelrat graaft gangen in oevers en slootkanten. Het nest maakt de woelrat van stengels, riet en gras.

Gevaar en ziekten

Gevaar is er echter niet veel, wel kan de woelrat veel schade aanrichten aan/in boomgaarden, slootkanten en gewasvelden.

Wering van de woelrat

Houd slootkanten schoon. Riet, stro en afval weghalen.

Bestrijding van de woelrat

De woelrat kan bestreden worden met pillen (fosforwaterstofgas) deze pillen worden in de gangen gelegd en gaan gassen, of met de gewone rattenklem, mollenklem.