Rattenbestrijding

Het begint met een rat of een muis naar een periode van maanden of zelfs jaren en zijn mensen het dan zat. Ze zeggen dan: NU moet er een ongediertebestrijder komen die het probleem oplost.

Je raad het al, je lost een plaag niet even snel op, iets wat in maanden of zelfs jaren ontstaat los je helaas niet in een dag op.

  • Stap 1 Determineren: Kijken om welk diersoort het gaat. (dat weet je vrij snel)
  • Stap 2 Inventariseren: Zoeken waar de plaagdieren zitten.
  • Stap 3 Bouwkundig, Bedrijfsmatig, HygiĆ«nisch advies geven: Dat wil zeggen, dat er moet worden gekeken naar openingen die dichtgemaakt moeten worden, geknoeid voer moet worden opgeruimd, rommel opruimen, alles gewoon netjes en schoon houden, met name op boerderijen en bedrijven.

Na dit alles besproken te hebben kan worden overgegaan op de rattenbestrijding.

Er worden lokdozen geplaatst met voor de rat een aantrekkelijk gif. Dit gif moet een aantal dagen gegeten worden, deze lokdozen moet om de 3 tot 4 dagen gecontroleerd worden en net zo lang tot er geen opname meer is.

In het gif zitten anti-coagulanten die ervoor zorgen dat het bloed niet meer stolt, de rat krijgt inwendige bloedingen en sterft.

Laat rattenbestrijding over aan gediplomeerde vakmensen om geen resistentie in de hand te werken.

Er word nauwkeurig een logboek bijgehouden waarin staat:

  1. soort gif dat wordt gebuikt
  2. veiligheidsblad van het gebruikte gif
  3. eventuele weringsmaatregelen die moeten worden genomen

Als je besluit om toch zelf de ratten te gaan bestrijden doe het dan consequent en controleer elke 3 tot 4 dagen de lokdozen tot dat er geen opname meer is. Is er geen opname meer, laat dan toch de lokdozen staan om een volgende rattenplaag te voorkomen.

Bronnen:
Verdelger.nl; ratten bestrijden